วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2556


ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา ด้วยการทำงาน Part Time กับร้านหนังสือคุณภาพชั้นนำ ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ธุรกิจที่ช่วยให้คนไทย เก่ง, ฉลาด, และมีความรู้มากขึ้น

ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้าน
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 22-30 ปี
 • ผู้สมัครงานพาร์ทไทม์ต้องมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขาอาชีพ
 • จะพิจารณาเป็นพิเศษ หากเคยมีประสบการณ์ในร้านค้าปลีกมาก่อน
 • ผู้สมัครงาน Part Time ต้องมีภาวะผู้นำ
 • มีทักษะในการบริหารจัดการทีมงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 • ผู้สมัครงานพาร์ทไทม์ต้องรักงานขาย รักงานบริการ
 • ผู้หางาน Part Time ต้องมีความคิดที่ริเริ่มสร้างสรรค์
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร
 • มีทัศนคติในเชิงบวก
 • มีอัธยาศัยดี
 • มีความกระตือรือร้น
 • มีนิสัยรักการอ่าน
ตำแหน่งแคชเชียร์
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 20-30 ปี
 • รักงานขาย รักงานบริการ
 • บุคลิกดีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • ขยัน
 • ซื่อสัตย์
 • อดทน
 • ละเอียดรอบคอบ
 • มีความรับผิดชอบ
 • ตรงต่อเวลา
ตำแหน่งบริการลูกค้า, นักศึกษาฝึกงาน, งาน Part Time
 • เพศหญิง อายุ 18-25 ปี
 • วุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นต้นไป
 • รักงานขาย รักงานบริการ
 • บุคลิกดีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • ขยัน
 • ซื่อสัตย์
 • อดทน
 • ตรงต่อเวลา

หลักฐานสำหรับใช้ในการสมัครงาน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนารับรองผลการศึกษา
 • รูปถ่ายประจำตัว จำนวน 2 รูป
สามารถสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ทุกสาขา

ที่ทำการ
แผนกสรรหาบุคลากร ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ อาคารเนชั่นทาวเวอร์
ชั้น 23 ถนนบางนา-ตราด กม.45 แขวงบางนา กรุงเทพฯ 10260

โทรศัพท์

 • 02-7998555 ต่อ 8641-3
 • 086-3253354
 • 086-3293300
 • 081-3588834

Tagged: , , , ,

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น