วันพุธที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2556


งาน Part Time ห่อของขวัญให้ลูกค้า คนที่ต้องการ สามารถสมัครงาน Part Time ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 - 15 มกราคม 2557 ทำงานพาร์ทไทม์ในแขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

รับคนทำงานพาร์ทไทม์จำนวน 5 อัตรา
ค่าจ้าง 310 บาท ต่อวัน

คุณสมบัติที่ต้องการ
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 18 - 28 ปี
 • วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • ทำงานได้วันละไม่ต่ำกว่า 8 ชั่วโมง
 • ทำงานได้ไม่ต่ำกว่าสัปดาห์ละ 4 - 5 วัน
 • รับสมัครงานในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 10.00 - 16.00
ติดต่อสมัครงานได้ที่คุณธนิษฐ์
 • 02-3480707 ต่อ 302
 • 084-3483211
เอกสารที่จำเป็น
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนารับรองวุฒิฯ
 • สำหรับผู้ชายต้องมีสำเนาเกณฑ์ทหารหรือ ร.ด.
 • สำเนาหนังสือผ่านงาน (ไม่บังคับ)

Tagged: , , , ,

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น